Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

PROIECTUL ORDINII DE ZI - A SEDINTEI EXTRAORDINARE CONVOVATE DE INDATA A CL AL COMUNEI FOROTIC DIN DATA DE 09.12.2022