Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

ORDINEA DE ZI PENTRU SEDINTA DE CL DIN 14.03.2023