Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

ORDINEA DE ZI AL SEDINTEI EXTRAORDINARE DE URGENTA A CL