Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

Dispozitia primarului de convocare nr. 229/13.11.2023 si proiectele de hotarari impreuna cu toate materialele de sedinta pentru sedinta extraordinara din data de 14.11.2023