Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

Anunț concurs 2 posturi contractuale


BIBLIOGRAFIA și TEMATICA

concursului pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, șef SVSU – din cadrul compartimentului SVSU al comunei Forotic, județul Caras-Severin

OUG NR.57/2019 privind codul administrativ, Partea a VI-aStatutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personaluluicontractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice Titlul III, Capitolul I Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritatile si institutiile public


LEGEA NR.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare,Capitolul II, Obligatii privind apararea impotriva incendiilor,Sectiunea a 2-a Obligatiile consiliului local si ale primarului

LEGEA NR.481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul IV Atributii si obligatii privind protectia civila.

ORDINUL NR.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgența Capitolul II  Organizarea actiunilor de evacuare

HG NR.1579/2005 privind aprobarea Statutului pesonalului voluntar din serviciile voluntare de urgență, Capitolul IV,   Drepturi si obligații, Recompense si sanctiuni

ORDINUL NR.75/2019 pentru aprobarea Criterilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență - Integral


BIBLIOGRAFIA și TEMATICA

concursului pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată,– muncitor calificat I

ORDONANTA DE URGENTA NR. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și competarile ulterioare

Titlul III Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice, Capitolul III Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administratia publica, precum si raspunderea acestuia

LEGEA NR. 53/2003 (republicare 1)- Codul muncii*)cu modificarile și competarile ulterioare

Titlul I Dispozitii generale; Capitolul II Principii fundamentale

 Titlul II Contractul individual de munca , Capitolul II Executarea contractului individual de munca

HOTARARE nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a  Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002  privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

  Capitolul II ,sectiunea 1  Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia

  Capitolul V , Sectiunea a 2-a Utilizarea partii carosabile

 ORDONANTA DE URGENTA REPUBLICATA nr. 195/2002 (republicare 1) privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile și competarile ulterioare

 Capitolul V ,  Sectiunea a 3-a Reguli pentru alti participanti la trafic

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Relaţii suplimentare la secretariatul primariei Forotic , tel. 0371105291 , sitte-ul institutiei www.comunaforotic.ro şi adresa de mail comunaforotic@yahoo.com.