Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

Hotararea nr.7/26.01.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru anul 2020 si stabilirea masurilor pentru eficentizarea acestei activitati.