Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

Hotararea nr.53/20.07.2021 privind lotizarea imobilelor pasune, inscrise in Anexa 20 din HG nr.676/2011, in vederea inscrierii in Cartea Funciara