Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

Hotararea nr.4/13.01.2021 privind aprobarea proiectului ,,Consolidarea capacitatii unitatii de invatamant din comuna Forotic, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul Sars-Cov-2’’ in vedera finantarii acestuia in cadrul Progra