Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

Hotararea nr.32/16.04.2021 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii