Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

Hotararea nr.3/07.01.2021 privind aprobarea initierii demersurilor pentru rezilierea contractului de finantare nr. C1920074X200551104803/22.07.2019 incheiat intre AFIr si Primaria comunei Forotic pentru proiectul ,,Amenajare Piata Locala in localitatea Fo