Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

Hotararea nr.24/23.02.2021 privind rezilierea/incetarea Contractului nr.765/25.11.2016 incheiat cu SC BRAI CATA SRL.