Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

Hotararea nr.17/26.01.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al OSBM RA RESITA.