Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

Hotararea nr.15/26.01.2021 privind aprobarea unei taxe anuale pentru administrarea fondului forestier aflat in administrarea Ocoluli Silvic Banatul Montan – Regie Autonoma.