Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

Hotarare nr.8/26.01.2021 privind insusirea raportului anual privind transparenta decizionala prevazut de Legea nr.53/2003 si a raportului anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2020.