Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 94/21.12.2021 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucerelor de vacanta personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Forotic pe perioada 2019-2021