Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 93din 21.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Forotic