Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 92/21.12.2021 privind majorarea impozitului cu 30% pe terenurile situate in extravilan detinute de persoanele juridice cu o suprafata mai mare de 50 hectare