Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 91/21.12.2021 privind aprobarea documentatiei de atribuire a serviciului de colectare si transport deseuri municipale 4 Oravita, a atribuirii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale prin licitatie publica si acordarea de mandat s