Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 90/21.12.2021 privind aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), pentru realizarea obiectivului de investitie "Reabilitare Scoala Comoraste" identificata CF31524- CI, com. Forotic, jud. Caras-Severin