Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 89/21.12.2021 privind aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) pentru realizarea obiectivului de investitie "Reabilitare Scoala Gimnaziala- Petru OALLDE, reabilitare gradinita si sala de sport, reabilitare corp