Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 88/13.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Forotic