Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 83/26.11.2021 privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Forotic și a Regulamentului Local de Urbanism aferent