Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 82/26.11.2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI FOFORIC