Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 80/09.11.2021 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Forotic, in comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentr