Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 79/29.10.2021 Privind aprobarea achiziționării unor camere de supraveghere pentru creşterea siguranței populației din comună și îmbunătățirea climatului de ordine și siguranță publică