Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 74/21.09.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei de „Reabilitare școala primara cu grădinița în localitatea Surducu-Mare, comuna Forotic, judeţul Caras-Severin” și aprobarea încheierii unui act aditional