Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 72/21.09.2021 Privind aprobarea efectuarii Studiilor de fezabilitate la obiectivele Infiintare alimentare cu apa si Infiintare canalizare in comuna Forotic, judetul Caras-Severin