Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 70/21.09.2021 Privind aprobarea incheierii unui Contract de prestari servicii pentru lucrarile ce vor fi executate in reteaua de iluminat public