Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 69/21.09.2021 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2021, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Bisericilor baptiste din comuna Forotic