Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 68/21.09.2021 Privind aprobarea achiziționării unor servicii de ridicări topografice in vederea implementarii unor obiective de investitii la nivelul unitatii administrative teritoriale comuna Forotic, judetul Caras-Severin