Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 67/21.09.2021 privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Comuna Doclin si Comuna Forotic, pentru obiectivul ,,INFIINTARE RETEA INTELIGENTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE: COMUNA DOCLIN, LOCALITATILE BINIS, DOCLIN, TIROL, COMUN