Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 66/21.09.2021 privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru finantarea Asociatiei Club Sportiv Comorâşte