Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 63/24.08.2021 privind emiterea acordului în vederea constituirii dreptului de acces a S.C. RCS & RDS S.A. București pentru terenul în suprafaţă de 300 m2, situat în extravilanul localităţii Forotic, comuna Forotic, înscris în C.F. nr. 32147,