Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 62/24.08.2021 Privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului si Serviciilor subordonate Consiliului local al comunei Forotic