Primăria Comunei Forotic județul Caraș Severin

HCL 61/24.08 .2021 privind rectificarea bugetului local al comunei